فاجعه ای که در انتظار زنبورها هست

مطالعاتی که دانشمندان کشور سوئیس انجام دادند، به این نتیجه رسیدند، که زنبورها دیگر آن زنبورهای قدیمی نیستند.

زنبور کارگر در کندو

به گزارش عسل نما، دانشمندان سوییسی با آزمایش بر روی ۱۹۸ نمونه عسل از سراسر دنیا نشان داده‌اند که ۷۵ درصد از این محصولات به سموم آفت‌کش مورد استفاده در کشاورزی آلوده هستند.

براساس گزارش ساینس، اگرچه غلظت این مواد سمی در حدی نیست که برای انسان خطرناک باشد اما اثرات ناگواری بر زنبورهای عسل دارد و باعث نابودی تدریجی آنها می شود.

زنبورها با انتقال گرده گیاهان به تولیدمثل آنها کمک می‌کنند. این حشره مفید در گرده افشانی ۹۰ درصد از ۱۰۷ گونه از گیاهان دنیا نقش دارد و کم شدن تعداد زنبورها به معنی به هم خوردن تعادل در محیط‌زیست است.

مشاهدات سال‌های اخیرنشان می‌دهد که کلونی زنبورها رو به نابودی گذاشته‌است، به این معنی که جمعیت زنبورها کم شده و یا به صورت انبوه ناپدید می‌شوند، امری که دانشمندان آن را یک فاجعه می دانند.

به گفته دانشمندان دانشگاه نئوشاتل مواد سمی بر سیستم عصبی زنبورها تاثیر می‌گذارد و توانایی آنها را برای یافتن مواد غذایی و انتقال گرده مختل می‌کند.

نئونیکوتینوئیدها، موادی که برای مقابله با آفات در کشاورزی به کار برده می شود مسبب اصلی این مکانیسم تخریبی شناخته می‌شوند. استفاده از این ماده در برخی از کشورها از جمله فرانسه ممنوع شده و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ استفاده از آن را محدود کرده است.

نتایج به دست آمده از آزمایش‌هایی بوده‌اند که روی نمونه‌های پیش از این تاریخ انجام گرفته‌اند و نمونه برداری های آینده نشان خواهد داد که پیشگیری اتحادیه اروپا تا چه حد موثر بوده‌است. دانشمندان در آزمایش‌های اخیر خود پنج نوع نیکوتینوئید را در نمونه‌های آزمایشی یافته‌اند.

به گفته محققان، بیشترین میزان آلودگی به این ماده در آمریکای شمالی و نزدیک به ۸۶ درصد بوده‌است. پس از آن عسل‌های آسیایی با ۸۰ درصد آلودگی و عسل‌های اروپایی با ۷۹ درصد آلودگی در مقام‌های بعدی قراردارند. کمترین مقدار آلودگی در نمونه‌های جمع‌آوری شده از آمریکای جنوبی دیده شده است.

زنبورهای مرده در بیرون از کندو Dead bees outside the hive

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *