کد تخفیف

شرایط استفاده از کد تخفیف در فروشگاه یه بال

برای استفاده از کد تخفیف فروشگاه “یه بال“، با نام کاربری خود کالای مورد نظر را انتخاب کرده و پس از بررسی جزئیات سفارش خود در قسمت ثبت کد تخفیف کد مربوطه را وارد نموده و گزینه ثبت کد تخفیف را انتخاب نمائید. مبلغ کد تخفیف از مبلغ نهایی سفارش کسر خواهد شد.

لطفا در هنگام ورود کد تخفیف از صحت ورود کد اطمینان حاصل نمایید.

کد تخفیف فقط یک بار قابل استفاده می باشد.

کد تخفیف منحصر به هر مشتری می باشند.

در هر ثبت سفارش فقط یک کد تخفیف قابل استفاده بوده و امکان ترکیب دو یا چند کد تخفیف وجود ندارد.

مبلغ کد تخفیف از مبلغ قابل پرداخت سفارش شما کسر خواهد شد.

لطفاً توجه داشته باشید هر کد تخفیف دارای یک مبلغ حداقل خرید می‌باشد که شما ملزم به رعایت آن هستید.

 

takhfif